Vrednotenje kompleksnejših parametrov

Nekaterih parametrov ne moremo ovrednotiti z enostavnimi merili, zato v takih primerih upoštevamo namen merjenja in različne vplivne faktorje. 


Lekarne in oglaševanje

Raziskavo o oglaševanju in slovenskih lekarnah najdete v publikaciji Community Pharmacy & Advertising. Tekst je napisan v angleščini. 

The publication Community Pharmacy & Advertising is available in English for free.

Mnenje lekarnarjev o področju prehranskih dopolnil

Na podlagi ankete vsako leto ugotavljamo, kakšen odnos imajo slovenske lekarne do prehranskih dopolnil.

Rezultate prve ankete smo predstavili v e-publikaciji Pravi izzivi trženja prehranskih dopolnil.

Zadovoljstvo uporabnikov z evropskimi lekarnami

Za spletno stran www.covirias.eu smo razvili vprašalnik za anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami evropskih lekarn. Sodelujete lahko tudi vi!