Orodja za razvoj kadrov

Načrtovano upravljanje s kadri je tudi v lekarništvu pomembno za razvoj kompetenc posameznikov in napredek stroke. V ta namen smo razvili dve orodji; orodje VITL služi kot podlaga za vrednotenje izobraževanj posameznikov, orodje RKP pa kot predloga za ustvarjanje kompetenčnega profila posameznika.


Orodje VITL

Orodje VITL je digitalni pripomoček za vrednotenje izobraževanj v lekarništvu.

 

Pomagalo vam bo pri: 

 • Načrtovanju prihodnjih izobraževanj
 • Vsebinskemu in finančnemu vrednotenju izobraževanj
 • Izračunih različnih kazalcev kakovosti
 • Debirokratizaciji in digitalizaciji v praksi

 

Zakaj ravno VITL? 

 • Orodje je pripravljeno tako, da z njim lahko ovrednotite različne vrste in formate izobraževanj
 • Z njim izdelate tudi strukturirano poročilo, ki ga lahko natisnete
 • Ob koncu leta lekarna pridobi obširno poročilo z vsemi zbranimi statistikami

 

Komu vse je orodje namenjeno? 

 • Lekarnam

Orodje RKP

Razvojni osebni kompetenčni profil lekarniškega farmacevta (RKP) je digitalno orodje, ki posamezniku omogoča načrtovanje kariernega razvoja in sistematično nadgradnjo kompetenc.

 

Komu lahko koristi?  

Tako posameznemu lekarniškemu farmacevtu kot vodstvu lekarne, npr.: 

 • Lekarniškim farmacevtom za razvoj lastne karierne poti
 • Lekarniškim farmacevtom kot podlaga za spremembo delovnega mesta ali okolja
 • Magistrom farmacije, ki bi si radi ustvarili kariero v lekarništvu
 • Vodstvu lekarne za načrtovanje nasledstev
 • Vodstvu lekarne kot podlaga za aktivne letne razgovore
 • Vodstvu lekarne kot podlaga za načrt izobraževanj
 • Kadrovikom in vodjem kot podlaga za upravljanje s kompetencami kadrov

 

Za kaj je profil tako uporaben? 

Z izpolnjevanjem osebnega kompetenčnega profila pridobite pogled v aktualno stanje vaših močnih kompetenc in ugotovite, kje se še lahko izboljšate. Na njegovi podlagi se lahko odločate za:

 • racionalno izbiro nadaljnjih izobraževanj
 • realno oceno možnega horizontalnega in vertikalnega napredovanja
 • izbiro delovnega mesta ali lekarne, v kateri bi lahko napredovali v želeni smeri
 • opredelitev načina vpeljevanja naslednikov na različnih delovnih mestih
 • aktivno sodelovanje v letnih razgovorih
 • sestavo lekarniških timov
 • vzpostavitev novih kadrovskih projektov in procesov
Nudimo vam tudi možnost individualne interpretacije osebnega RKP-ja. Cena 100 EUR (do dve uri po zoomu).