Ocenjevanje dela strokovnih sodelavcev

Tuja strokovna literatura obravnava predvsem izgled in obnašanje strokovnega sodelavca. Koncept IRRK pa se osredotoča na različne dimenzije same predstavitve v skladu z namenom obiska strokovnih sodelavcev. Ta pa naj bi bil kakovostno informiranje o lastnostih predstavljenega izdelka z vidika obiskanega zdravstvenega delavca.

Vzpostavitev enotnih meril, ki opredeljujejo kakovost predstavitve in ne zameglijo presoje o predstavljenem izdelku, podpirajo objektivno distanco ocenjevalca do kakovosti predstavitve oziroma izdelka.


Paket OSS za lekarne

Ocenjevanje omogoča osredotočenje na objektivne parametre.

Paket OSS za zdravstvene institucije

Sodelovanje omogoča ustrezno razporeditev časa in vpliv na izbor kakovostnih strokovnih sodelavcev.

Paket OSS za dobavitelje

Objektiven uvid v delo strokovnih sodelavcev na terenu omogoča ustrezno vodenje.